www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

ตรวจสอบ www.พวกเราชนะ.com สมัครสมาชิกวันพรุ่ง!! จำต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดสมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งโครงงาน “พวกเราชนะ” ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนติดตามข่าวสารข้อมูลโดยตลอด โดยหวังจะได้การ “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินเยียวยาวัววิด” แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “พวกเราชนะ” ให้แก่ประชาชน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับม.ค. – ก.พ. 2564 กระทรวงการคลังจะพินิจพิเคราะห์จากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ

คุณสมบัติ สมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยโครงงานฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมายี่ห้อ 33 โดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงประกันสังคม ทั้งๆที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับคุณประโยชน์ชดเชยกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยโครงงานฯ
3. ไม่เป็นข้าราชการ บุคลากรราชการ บุคลากร ผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยโครงงานฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมายี่ห้อ 4 ที่พ.ร.บ.ระเบียบการคลังการคลังของเมือง พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นนักการเมืองตามพ.ร.บ.ระเบียบปฏิบัตินักการเมือง พ.ศ. 2535 และที่ปรับปรุงเพิ่มอีก ณ วันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยโครงงานฯ
5. ไม่เป็นคนรับเงินบำนาญธรรมดาหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

กลุ่มผู้สมัครสมาชิกใหม่ เริ่มวันที่ 29 ม.ค. 2564 ผ่านเว็บ www.พวกเราชนะ.com

ขั้นตอนการเข้าไปที่เว็บ www.พวกเราชนะ.com และเริ่มทำการสมัครสมาชิก “พวกเราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 ม.ค.64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยครั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าปริมาณสิทธิ ประชาชนสามารถเข้ามาสมัครสมาชิกได้เรื่อยไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บแล้วให้กดไปที่ปุ่ม “สมัครสมาชิกพวกเราชนะ” แล้วจะมีรายละเอียดของโครงงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสิทธิ และข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับโครงงานพวกเราชนะ และมีช่องให้คลิก “รับรอง”
และเข้าสู่หน้ารายละเอียดเฉพาะบุคคล หน้านี้ประชาชนจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลเฉพาะบุคคลให้ครบถ้วน อย่างเช่น ชื่อ นามสกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขข้างหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีที่เกิด และเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าต่อมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะส่งเป็น sms ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำการประเมินผล ให้รอสักครู่ ภายหลังจากประเมินผลเสร็จ ระบบจะมีใจความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะจัดการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขโครงงาน

ถ้าหากพบปัญหาสมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com ถามเหมาะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 และ แบงค์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (1 วัน)

Author Image
Connor Bennett