www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ “ทบทวนสิทธิ์” สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ “ทบทวนสิทธิ์” สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

“ประกันสังคม” ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มี.ค.64

วันที่ 16 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เอ่ยถึง การดูแลผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินแก้ไขจากรัฐบาล ผ่านแผนการ “ม.33 พวกเรารักกัน” เข้าตรวจตราสิทธิ์การรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 มี.ค. 64 ผ่านเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com แล้วก็กดการันตีตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 ซึ่งผู้เอาประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค.64 แล้วก็ 5, 12 เม.ย. 64 ครั้งละ 1,000 บาท กระทั่งครบ 4,000 บาท โดยผู้เอาประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าแล้วก็บริการผ่านร้านรวง/ผู้ประกอบธุรกิจ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้แผนการ “คนละครึ่ง” แล้วก็แผนการ “พวกเราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค.64


แต่ว่าสำหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันตน ตรวจตราสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ตามแผนการ ม.33 พวกเรารักกัน สามารถขอทวนสิทธิ์ผ่านเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00–23.00 น. โดยขอให้ผู้เอาประกันตนกดเข้าไปที่รายการอาหาร “ทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง) ต่อจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้เพื่อสำหรับในการทวนสิทธิ์ให้รอบคอบแน่ชัด ตัวอย่างเช่น นามสกุล, เลขบัตรประชาชน แล้วก็รหัสหลังบัตร, วัน/เดือน/ปีเกิด, จังหวัดที่อยู่อาศัย, เบอร์โทรศัพท์ แล้วต่อจากนั้นคลิกปุ่ม “ขอทวนสิทธิ์”
ทั้งนี้ ผู้เอาประกันตนสามารถตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com พร้อมกดการันตีตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 5–11 เม.ย. 64 ผู้เอาประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวนเงิน 4,000 บาท เพื่อให้ผู้เอาประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าแล้วก็บริการผ่านร้านรวง/ผู้ประกอบธุรกิจ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือภายใต้แผนการคนละครึ่ง แล้วก็แผนการพวกเราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมได้ก่อตั้งศูนย์ประสานงานทวนสิทธิ์ ม33พวกเรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีข้าราชการรับเรื่องประสานงานทวนสิทธิ์แล้วก็อำนวยความสะดวกพร้อมให้คำปรึกษาปรึกษารับประเด็นการลงทะเบียน ให้ผู้เอาประกันตนในแผนการ “ม.33 พวกเรารักกัน” ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. แต่ละวัน แม้มีข้อสงสัยถามไถ่รายละเอียดเพิ่มเติมเหมาะสำนักงานประกันสังคมจ.กรุงเทพฯพื้นที่ ทั้งยัง 12 ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 1 วัน).

Author Image
Connor Bennett