เปิดประวัติ วันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

เปิดประวัติ วันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

ทั้งนี้ ธงชาติ ถือเป็นเครื่องหมายสำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้นๆซึ่งประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีพัฒนาการเรื่อยๆมา กระทั่งเป็น “ธงสามสี” สีแดง ขาว น้ำเงิน ดังเช่นปัจจุบัน เรียกได้ว่า ธงชาติไทย ในแต่ละยุคสมัยมีบทบาทสำคัญต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้นที่คนรุ่นใหม่ควรทำการศึกษาเรียนรู้และทำการค้นคว้าและก็ศึกษา เพราะเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีมติเห็นดีเห็นงามกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) เพื่อระลึกถึงภูมิหลังของธงชาติไทย โดยเริ่มปีแรกในวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2560

ตามหลักฐานต่างๆแล้วก็จดหมายเหตุของประเทศฝรั่งเศส ทำให้พวกเราทราบข้อมูลว่า ธงชาติไทยผืนแรกเกิดขึ้นในยุคกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับในการค้าขายทางทะเลในตอนรัชกาลสมเด็จพระที่นารายณ์มหาราช ซึ่งธงชาติไทยผืนแรกนั้นเป็นธงผ้าสีแดงเกลี้ยง โดยมีเรื่องมีราวเล่าว่า มีเรือสินค้าของประเทศฝรั่งเศสแล่นเข้ามาถึงป้อมของไทย แต่ว่าไทยชักธงชาติฮอลันดาขึ้นรับ เนื่องจากไทยไม่มีธงชาติเป็นของตนเอง ด้วยความที่ฮอลันดากับประเทศฝรั่งเศสไม่ค่อยจะลงรอยกัน เรือประเทศฝรั่งเศสก็เลยไม่ยินยอมยิงสลุตรับธงฮอลันดา (ยิงสลุตหมายถึงการยิงดินปืนออกมาจากปืนใหญ่ทั้งหมดทั้งปวง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามาอย่างเป็นมิตร) ข้างไทยจึงจำเป็นต้องแก้ด้วยการนำธงสีแดงเกลี้ยงขึ้นแทนธงชาติ เรือประเทศฝรั่งเศสจึงยอมยิงสลุต ตั้งแต่นั้นไทยจึงถือว่าธงสีแดงเป็นธงชาติ
และก็เป็นวันที่ระลึกถึงช่องทางที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระขอความปรานีโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 โดยมีประโยชน์สำคัญเป็น การประกาศให้ธงสามสีเป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน หลังจากมีการประกาศไว้ในวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2460 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ 104 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงสามสีเป็นธงชาติไทย

 

 

Author Image
Connor Bennett