เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านรวงเราชนะ ที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงงานเราชนะ ที่เว็บ www.เราชนะ.com รวมทั้งมีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านธงฟ้าฯ รวมทั้งร้านรวงในโครงงานคนละครึ่ง ที่แก้ไข(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้จ่ายของพสกนิกรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) หลังโครงงานเราชนะ เริ่มโอนวงเงินช่วยเหลือช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้แก่พสกนิกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสวัววิด-19 กลุ่มผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่รัฐ งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท สุดแต่กรณีแล้ววันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

วิธีใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของพสกนิกรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังนี้
กรรมวิธีรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย บัตรผลประโยชน์ที่รัฐ

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือกบัตรผลประโยชน์ฯ
-สแกนบัตร
-กำหนดจำนวนเงิน
-รับรองการจ่ายเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
กรรมวิธีรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-กำหนดจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน

Author Image
Connor Bennett