เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 ก.พ.) ที่ทำการบริหารหนี้ฯ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย เป็นต้นว่า – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย แล้วก็ บมจ.ไทยการขาย
“ประชาชาติธุรกิจ” เก็บรวบรวมวิธีการจองพันธบัตร “เราชนะ” ทั้งยัง 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน จะต้องติดต่อสาขาธนาคารตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อไป สามารถทำรายการซื้อขายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นแล้วก็เว็บ Mobile banking ของ 4 ธนาคาร ที่เปิดจำหน่าย
จองผ่านสาขาธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนพอดีธนาคารตัวแทนจำหน่าย ดังต่อไปนี้
• ธนาคารไทยการขาย
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงเทวดา
• ธนาคารเกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบกิจการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ควรจะเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของเจ้าของ)
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อไปสามารถทำรายการซื้อขายพอดี สาขาธนาคารตัวแทนจำหน่าย

Author Image
Connor Bennett