เปรียบประสิทธิผล สำหรับเพื่อการฉีดวัคซีน “โมเดอร์ที่นา-ไฟเซอร์” ปกป้องโควิด-19

เปรียบประสิทธิผล สำหรับเพื่อการฉีดวัคซีน “โมเดอร์ที่นา-ไฟเซอร์” ปกป้องโควิด-19

เผยผลการค้นคว้าประสิทธิผลของวัคซีน “โมเดอร์ท้องนา” และก็ “ไฟเซอร์” ในการปกป้องการรับเชื้อ “โควิด-19” โดยความแตกต่างของวัคซีนทั้งยัง 2 จะเริ่มบอกให้เห็นตั้งแต่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 3 อาทิตย์

ช่วงวันที่ 19 มกราคม 2565 วารสาร New England Journal of Medicine แสดงผลลัพธ์การศึกษาเทียบประสิทธิผลในการปกป้องการรับเชื้อโควิด-19 จากการฉีดยาโมเดอร์ท้องนา และก็วัคซีนไฟเซอร์ ในประเทศกาตาร์ โดยการทำการวัดอุบัติการณ์ของการรับเชื้อโควิด-19 ภายหลังจากการได้รับวัคซีนโมเดอร์ท้องนาและก็วัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 และก็เข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 2563-20 เดือนตุลาคม 2564

จากการศึกษาพบว่า คนที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาครบ 2 เข็ม จำนวน 192,123 ราย มีจำนวนผู้ติดเชื้อโรคทั้งหมด 878 ราย มีเพียงแต่ 3 รายที่มีลักษณะรุนแรงจำต้องเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล แต่ว่าไม่พบรายที่รุนแรงขั้นวิกฤติหรือนำมาซึ่งการเสียชีวิต ส่วนในกรุ๊ปของคนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม จำนวน 192,123 ราย มีจำนวนผู้ติดเชื้อโรคทั้งหมด 1,262 ราย มี 7 รายที่มีลักษณะรุนแรง และก็ 1 รายที่เสียชีวิต โดยการรับเชื้อที่เกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับวัคซีนครบแล้วทั้งสองกรุ๊ปจะมีความข้องเกี่ยวกับภูมิต้านทานที่น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป

ดังนี้ จากการตำหนิดตามผลหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าในกรุ๊ปที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์ท้องนา มีอุบัติการณ์สะสมของการรับเชื้ออยู่ที่ 0.59% ส่วนกรุ๊ปคนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ จะมีอุบัติการณ์สะสมของการรับเชื้อภายหลังจากได้วัคซีนนั้นสูงขึ้นยิ่งกว่า อยู่ที่ 0.84% (ดังแสดงในกราฟ วัคซีนโมเดอร์ท้องนา เส้นสีน้ำเงิน และก็วัคซีนไฟเซอร์ เส้นสีแดง)
นอกเหนือจากนี้ ยังพบอีกว่าในกรุ๊ปพลเมืองที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์ท้องนา จะพบอุบัติการณ์ของการรับเชื้อโควิด-19 และก็การรับเชื้อชนิดที่รุนแรงต่ำลงยิ่งกว่าเมื่อเทียบกับกรุ๊ปที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ โดยความแตกต่างของวัคซีนทั้งสองนี้จะเริ่มบอกให้เห็นตั้งแต่ได้รับวัคซีนเข็มแรกผ่านไปแล้วสามอาทิตย์

แม้กระนั้น สรุปแล้ววัคซีนโมเดอร์ท้องนา จะพบอุบัติการณ์การของการรับเชื้อวันหลังการได้รับวัคซีนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานศึกษาเรียนรู้วิจัยก่อนหน้าที่แสดงถึงระดับภูมิต้านทานที่แตกต่างกันในคนที่ได้รับวัคซีนทั้งสอง.

19-19

Author Image
Connor Bennett