เงินเกื้อหนุนบุตร จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

เงินเกื้อหนุนบุตร จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มชำระเงินเกื้อหนุนบุตรให้ผู้เอาประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 ม.ย. 2564 นักข่าวแถลงการณ์ว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยชำระเงินเกื้อหนุนบุตรให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ต้นเกิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการชำระเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม-เดือนมีนาคม 2564

ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีเกื้อหนุนบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องด้วยเห็นพอสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีเกื้อหนุนบุตร เพื่อผู้เอาประกันตนได้รับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีเกื้อหนุนบุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้เอาประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงจะต้องออกกฎกระทรวงนี้
แม้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีก ผู้เอาประกันตนสามารถถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสบาย หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

แนวทางเช็กเงินเกื้อหนุนบุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• ต่อจากนั้นเข้าสู่ระบบ แม้ยังมิได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (ลงทะเบียน)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินเกื้อหนุนบุตร เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1

Author Image
Connor Bennett