สรุปย้ำ ขยายล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวจังหวัดแดงเข้มถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

สรุปย้ำ ขยายล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวจังหวัดแดงเข้มถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

สรุปย้ำ ข้อกำหนดมาตรา 9 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 30 ขยายมาตรการล็อกดาวน์ เคอร์ฟิว จำกัดการเดินทาง 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

วันที่ 1 ส.ค. 2564 จากกรณีที่เมื่อเวลา 17.00 น. ก่อนหน้านี้ แพทย์หญิงอภิยุค ศรีแต่งตั้ง ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรทุ่งนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงคราวหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่า มีการปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) เพิ่มเติม 16 จังหวัด รวมเป็น 29 จังหวัด และก็ใช้มาตรการเข้มงวดทั้งล็อกดาวน์ งดเว้นออกนอกบ้านเรือนในตอนกลางคืน (เคอร์ฟิว) ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. การจำกัดการเคลื่อนย้าย รวมทั้งมาตรการอื่นๆโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2564 ไปอีก 14 วัน และก็จะไตร่ตรองทบทวนประเมินอีกทีในวันที่ 18 ส.ค. แต่ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นบางครั้งอาจจะจำเป็นต้องขยายถัดไปจนถึง 31 ส.ค. นั้น
ล่าสุดตอนตกดึกวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หลักเกณฑ์ออกตามความลับมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดกรบริหารราชการในสถานการณ์รีบด่วน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 30) โดยมีเนื้อความระบุในบางช่วงบางตอน ว่า
ข้อ 2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวด เพื่อการรอและก็ลดแนวโน้มความรุนแรงของการระบาดที่จะมีเหตุที่เกิดจากการประมาณสถานการณ์ของข้างสาธารณสุขซึ่งเห็นควรให้ดำเนิ่นมาตรการเพื่อมุ่งจำกัดการเคลื่อนย้ายและก็การรวมกลุ่มของบุคคลต่อเนื่องไป จึงกำหนดให้บรรดามาตรการ ข้อที่ไม่อนุญาต และก็ข้อควรกระทำสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวด ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ (ฉบับที่ 28) ระบุวันที่ 17 ก.ค. พุทธศักราช 2564 ดังเช่น
การลดและก็จำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทาง การห้ามออกนอกบ้านเรือนในระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันพรุ่งนี้ การขนส่งสาธารณะ การปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและก็ภาคเอกชน และก็มาตรการควบคุมบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง รวมทั้งบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่บุคลากรข้าราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเท่าที่ไม่ขัดหรือคัดค้านกับหลักเกณฑ์นี้ ยังคงใช้บังคับต่อเนื่องออกไป สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวดทุกจังหวัด จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2564
และก็ข้อ 11 การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด ให้บุคลากรข้าราชการตรวจตราและก็กำกับการปฏิบัติตามมาตรการ ข้อที่ไม่อนุญาต และก็ข้อควรกระทำตามข้อกำหนดนี้ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 โดยให้ประเมินสถานการณ์และก็ความเหมาะสมของมาตรการตามข้อกำหนดนี้ทุกห้วงระยะเวลา 14 วัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป.

Author Image
Connor Bennett