วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความคืบหน้า โครงงาน “พวกเราชนะ” ภายหลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลของการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ สำหรับกรุ๊ปสามัญชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานคนละครึ่งและก็พวกเราท่องเที่ยวด้วยกัน ที่การันตีตัวตนเสร็จด้านในวันที่ 27 ม.ค. 2564 (กรุ๊ปสามัญชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจดูผลของการคัดเลือกกรองได้เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่อยากได้ตรวจดูสถานะผู้ได้รับสิทธิ “พวกเราชนะ” มีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจดูสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจดูสถานะ
• เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• นามสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว กดคำว่า “ตรวจดูสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ทั้งนี้ กรุ๊ปสามัญชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะและก็ได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงงานพวกเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ. 2564 ปริมาณ 2,000 บาท และก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกเมื่อเชื่อวันพฤหัสจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกรุ๊ปสามัญชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนถึงวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 64

สำหรับกรุ๊ปสามัญชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจดูสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ” สามารถแสดงความมุ่งหมายขอทวนสิทธิ์ได้ทาง www.พวกเราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความมุ่งหมายได้เมื่อวันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค. 64 และก็สามารถตรวจดูผลของการทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกครั้ง ตามคุณลักษณะที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นงามเมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม 2564 และก็กระทรวงการคลัง จะจัดว่าผลของการไตร่ตรองทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด.

Author Image
Connor Bennett