ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจองวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจองวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจองฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล ต้องทำอย่างไรบ้าง

chino

เมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม64 ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ รายละเอียดการจัดเตรียมข้อมูลองค์กร สำหรับยื่นความต้องการขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล
1. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นความต้องการ
• ข้อมูลองค์กร/นิติบุคคล ชนิดการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ
• หนังสือลงบัญชีบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ
• ข้อมูลประธานที่มีอำนาจลงชื่อสูงสูด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง อีเมล*
• ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง อีเมล*
• แจ้งปริมาณวัคซีนที่อยากได้ขอรับแบ่งสรร
• หมายเหตุ : อีเมลของผู้มีอำนาจลงชื่อสูงสุดรวมทั้งอีเมลของผู้ประสานงานต้องเป็นคนละอีเมล เพื่อการจัดส่งusername/password สำหรับเพื่อการเข้าระบบ
• 2. วัคซีนซิโนฟาร์ม อัตราสำหรับองค์กร/นิติบุคคล โดสละ 888 บาท
• พร้อมร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีนปริมาณ 10% ของปริมาณวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ไม่ค่อยได้รับโอกาศ
• 3. ยื่นความต้องการผ่านระบบออนไลน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://vaccine.cra.ac.th
• ในวันศุกร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม 2564 เวลา 08.08 น. (ปริมาณ 100,000 ราย)

Author Image
Connor Bennett