รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความเห็นชอบห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 ไม่.ย. 64

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความเห็นชอบห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 ไม่.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยความเห็นที่ประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 เดือนพฤษภาคม เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยข้างหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการศึกษาเบื้องต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาเอกชน (กช.) รวมทั้งที่ทำการสนับสนุนการศึกษานอกระบบรวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ว่า ที่ประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เนื่องจากว่าเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมระบุวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อจังหวะสำหรับเพื่อการทำความเข้าใจรวมทั้งสิทธิของนักศึกษา ดังนี้

• ช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 เดือนพฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน อาจารย์ รวมทั้งพนักงาน เตรียมตัวในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อรวมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับเพื่อการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• อาจารย์ บางทีอาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่นักศึกษา ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทรวมทั้งประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (ศบค.) รวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ดี กระทรวงเล่าเรียนจะประมวลผลเป็นระยะ สำหรับสถานที่เรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากวัววิด-19 ไม่มากมาย สามารถจัดแจงจัดการเรียนการสอนในแบบอย่างธรรมดาเป็นหลักดังเช่นเดิม ส่วนหมายกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ต.ค. 2564.

Author Image
Connor Bennett