รพ.พญาไท เปิดจอง “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

รพ.พญาไท เปิดจอง “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงพยาบาลพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนช่องทาง” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 เดือนกรกฎาคม 2564) เวลา 12:00 น.
ตามที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชากรสามารถเลือกรับบริการได้ โรงพยาบาลพญาไทก็เลยได้เปิดให้จองวัคซีนช่องทางดังกล่าวภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์ระบุ ก็เลยขอให้ท่านที่อยากได้ฉีดยาการันตีการจองและชำระค่าเงินมัดจำเต็มจำนวน เพื่อทางโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดสรรวัคซีนและฉีดให้แก่คุณต่อไป

ดังนี้ เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลระบุ ได้โปรดกรุณาตรวจดูเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆก่อนจองวัคซีน

เงื่อนไขหลักเกณฑ์การจองวัคซีนช่องทาง Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันและในขณะที่จ่ายเงินก่อน-หลัง

2.ชำระค่าเงินมัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ โรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (หากมี)
3.ราคาดังกล่าวรวมค่าประกันแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท พิการ 5 แสนบาทและผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีจำนวนจำกัด (ระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.ภายหลังจากจ่ายเงินจองแล้ว ทาง โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการคืนเงินทุกกรณี หากวันหลังท่านไม่ต้องการรับการฉีดยา สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นๆรับการฉีดยาแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะเสร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “ตรวจดูและยอมรับสินค้า” แล้วเท่านั้น

7.เนื่องมาจากทางโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่พอหรือล่าช้ากว่าระบุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อไปนี้
• ท่านไม่สามารถที่จะยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นๆฉีดยาแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตต่อไป โดยทางโรงพยาบาลจะติดต่อนัดให้แก่คุณมารับบริการฉีดยาในลำดับต่อไป อย่างรวดเร็วที่สุด (โดยเดาว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

8. กรณีทางโรงพยาบาลได้เตรียมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ท่านไม่ต้องการจะฉีดยาไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ดังนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดยาให้แก่คนอื่นๆได้ โดยแจ้งทาง โรงพยาบาลที่ท่านได้กระทำการจองล่วงหน้าขั้นต่ำ 2 วันก่อน ถึงวันระบุนัดฉีดยา

Author Image
Connor Bennett