รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

เครือ รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย ย้ำวัคซีนมีจำกัด

thonn

วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2564 ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า โรงพยาบาลธนบุรี เปิดสมัครสมาชิกแสดงความสนใจฉีดวัคซีนโมเดอร์นา สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยลงรายละเอียดคาดว่าพร้อมฉีดเดือน ตุลาคม64 ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่จะนำเข้ามามีจำนวนจำกัด
โดยจะฉีดวัคซีนผ่านโครงข่าย โรงพยาบาลธนบุรี ที่มีอยู่ทั้งประเทศ ดังต่อไปนี้
1.พื้นที่จังหวัดกรุงเทพ เป็นต้นว่า โรงพยาบาลธนบุรี1, โรงพยาบาลธนบุรี2 รวมทั้ง โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
2.ภาคกลาง เป็นต้นว่า โรงพยาบาลธนบุรี บูรณาการ จ.จังหวัดปทุมธานี, โรงพยาบาลเจริญ-ธนบุรี จ.จังหวัดปทุมธานี, โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดอยุธยา รวมทั้ง โรงพยาบาลธนบุรี อู่ทอง จ.สุพรรณ
3.ภาคเหนือ เป็นต้นว่า โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่
4.ภาคอีสาน เป็นต้นว่า โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ธนบุรี จ.จังหวัดอุบลราชธานี, โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด รวมทั้ง โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ธนบุรี จ.จังหวัดกาฬสินธุ์
5.ภาคใต้ เป็นต้นว่า โรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลา, โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จ.สงขลา, โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รวมทั้ง โรงพยาบาลธนบุรี จังหวัดชุมพร จ.จังหวัดชุมพร
6.ภาคตะวันออก เป็นต้นว่า โรงพยาบาลสิริเวช จ.เมืองจันท์
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีจำนวนราคาที่กระจ่างออกมา แต่ว่าคาดว่าจะเป็นราคาเดียวกันทั้งประเทศ จากที่สัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนเคยระบุไว้ก่อนหน้าที่ผ่านมา

Author Image
Connor Bennett