บัตรคนจน รับโอนเงินวันนี้ (22 พ.ย.) รอบเดือนพฤศจิกายน ใครได้บ้าง

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับโอนเงินเดือนพฤศจิกายนรอบสุดท้าย วันนี้ (22 พ.ย.) เช็กเงื่อนไขใครได้บ้าง

วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวแถลงการณ์ว่า โครงงานเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ ระยะที่ 3 โอนเงินให้ผู้ถือบัตรฯ รอบเดือนเดือนพฤศจิกายน 2564 รอบในที่สุด วันนี้ (22 เดือนพฤศจิกายน) ตัวอย่างเช่น

เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ ปริมาณ 200 บาท ถึงกันยายน 2565 จากปริมาณ 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และจะต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อผลประโยชน์แห่งรัฐแค่นั้น สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้
นอกจากนี้ กรุ๊ปที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวการณ์พึ่งพา (คนสูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ พิกลพิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ยังได้รับเงินเพิ่มเติมอีก 300 บาท อีกด้วย

สำหรับโครงงานบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 3 คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) อนุมัติงบประมาณวงเงิน 54,506 ล้านบาท โดยมีหมายกำหนดการจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตร ในพฤศจิกายน 2564 คราวแรกเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 ก่อนหน้านี้
1. เพิ่มวงเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มอีกปริมาณ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธ.ค. 2564 รวมเป็น 500 บาท และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย กรุ๊ปผู้มีบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ

2. เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ปรารถนาความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธ.ค. 2564 รวมเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ปรารถนาความช่วยเหลือเกื้อกูล
ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ 15 ล้านคน
ผู้สื่อข่าวแถลงการณ์ว่า วานนี้ (20 เดือนพฤศจิกายน) นายธนกร วังบุญคงจะชนะ ผู้ประกาศประจำนร เปิดเผยว่า รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐรอบใหม่ โดยคิดแผนตั้งจุดรับลงทะเบียน เนื่องมาจากกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อยบางทีอาจไม่มีสมาร์ทโฟน และเพื่อคัดกรองบุคคลที่ควรได้รับผลประโยชน์จากรัฐเพิ่มอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ที่ถือบัตรในปัจจุบันจำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่ในคราวนี้ด้วย

“คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิราว 15 ล้านคน ซึ่งเป็นเปิดการลงทะเบียนรับทั้งคนใหม่ และให้คนเก่าลงทะเบียนเพื่อทวนสิทธิ จากเดี๋ยวนี้ที่มีผู้ถือบัตรผลประโยชน์อยู่ราว 13.6 ล้านคน”

ทั้งนี้ ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์สำหรับในการคัดกรอง ดังเช่น เพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครอบครัวโดยนำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท มาคำนวณด้วย

นอกจากนี้ จะมีเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้พิจารณาอีกด้วย โดยสศค.อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนอย่างละเอียดก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา เพื่อเปิดลงทะเบียนใหม่อีกที โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นอยากที่จะให้เสร็จข้างในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชากร

Author Image
Connor Bennett