น้ำท่วมจันทบุรีวิกฤต! ปักธงแดงริมแม่น้ำจันทบุรี ผู้ว่าฯ แจ้งอพยพ ขนของขึ้นที่สูงด่วน

น้ำท่วมจันทบุรีวิกฤต! ปักธงแดงริมแม่น้ำจันทบุรี หลัง ผู้ว่าฯ แจ้งขอให้ประชาชนริมน้ำแม่จันทบุรี ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และอพยพออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน

(13 ต.ค.64) นายสุธี ทองคำแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ขอให้ประชาชนริมน้ำแม่จันทบุรี ย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง รวมทั้งอพยพออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน เนื่องมาจากเขื่อนท่าระม้า มีจำนวนน้ำเกินกว่าขีดความสามารถที่จะรองรับได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจส่งผลให้กำเนิดน้ำล้นริมฝั่ง รวมทั้งเข้าท่วมบ้านที่พักประชาชน รอบๆริมน้ำจันทบุรีทั้งหมดทั้งปวง

โดยขอให้ประชาชนขนสิ่งของขึ้นที่สูง อพยพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ไปยังศาลาพระเฉลิมเกียรติยศ หรือ ศาลากระต่าย ของเทศบาลเมืองจันทบุรี ก็เลยขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ รวมทั้งติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด แจ้งอ้อนวอนเหมาะ สำนักงานปภ.จันทบุรี 039-312100 รวมทั้ง 039-325139 รวมทั้ง 1784 ได้ตลอด 24 ชม.

นอกจากนี้ มีรายงานว่า ข้าราชการ ปภ.จันทบุรี ได้แปลงธงสัญญาณ เป็นธงสีแดง รอบๆสะพานตรีรัตน์ ริมน้ำจันทบุรี (เตือนระดับน้ำขั้นวิกฤต) ข้างหลังผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ประกาศให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ริมน้ำจันทบุรี

Author Image
Connor Bennett