คนเมินหน้าตั๋วบิน “เราท่องเที่ยวด้วยกัน” ยังคงคงเหลือ 1.35 ล้านสิทธิ

คนเมินหน้าตั๋วบิน “เราท่องเที่ยวด้วยกัน” ยังคงคงเหลือ 1.35 ล้านสิทธิ

คนเมินตั๋วบิน “เราเที่ยวด้วยกัน” ยังคงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

นายยุทธศักดา สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) เปิดเผยว่า ตระเตรียมสรุปแผนการพวกเราท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ภายหลังมีการจองสิทธิห้องพักเต็ม 6 ล้านสิทธิแล้ว พื้นฐานคาดว่ามีต้นเหตุที่เกิดจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม ที่เคยท่องเที่ยวและใช้บริการห้องพักเต็ม 10 สิทธิ ข้างหลัง คณะรัฐมนตรีมีการขยายเพิ่มสิทธิให้เป็น 15 สิทธิทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้มากเพิ่มขึ้น มีการเข้าพักเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 5 ดาวของคนภายในพื้นที่ เพราะเหตุว่าถ้าหากเหตุการณ์ธรรมดาราคาจะแพงมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะจ.กรุงเทพฯและยังมีหัวเมืองใหญ่อื่น อาทิเช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ
ผู้รายงานข่าวรายงานว่า แผนการพวกเราท่องเที่ยวร่วมกันเริ่มมาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม2563 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของพลเมืองผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และช่วงวันที่ 8 กุมภาพันธ์จำนวนสิทธิห้องพัก ถูกจองหมดแล้ว ส่วนจำนวนตั๋วเครื่องบินยังเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ.

Author Image
Connor Bennett